lindrigt skadad

OK, till att börja med; jag tycker inte att cykling är farligt. Snarare tvärtom, det är farligare att inte cykla. Studier har till exempel visat att pendlare med bil och kollektiva transportmedel rapporterar sämre hälsa än de som cyklar eller går.

Vad jag funderar på är medias rapportering då olyckan väl varit framme. ”Cyklisten skadades lindrigt”, ”lindrigt skadad” det är något man ofta läser. Detta är hämtat från Polisens Trafikmålsanteckning som upprättas vid olyckan. Utifrån denna rapporterar sedan medier skadans omfattning.

Polisen kan gradera skadans omfattning i en tredelad skala; död, allvarligt skada och lindrigt skadad. Det är här jag tycker det kan bli problematiskt. Polisen är inte, och ska heller inte vara, utbildad att göra denna bedömning. Detta är kriterierna enligt den handledning för rapportering som Trafikverket gett ut; ”Med svårt skadad menas person som vid olyckan erhållit brott, krosskada, sönderslitning, allvarlig skärskada, hjärnskakning eller inre skada. Som svår skada räknas också sådan där den skadade väntas bli inlagd på sjukhus.” Det innebär att alla nästan skador bortsett från stukningar och  skrubbsår är att räkna som allvarliga. Dessa data matas sedan in i STRADA och ligger till grund för statistik inom trafiksäkerhetsområdet. Jag tror att det vid många olyckor prickas för ”lindrigt skadad” långt innan undersökningarna på sjukhuset är gjorda.

Det finns en risk att olyckorna bagatelliseras och i förlängningen att, i allmänhetens ögon, trafiksäkerhetsarbete för fotgängare och cyklister inte känns viktigt eller angeläget. Jag kan erkänna att innan jag fick fördjupad kunskap, förknippade lindrigt skadad med skrapade knän. Jag kan av egen erfarenhet berätta en av Trafikmålsanteckningarna ”lindrigt skadad” cyklist faktiskt kan ha fyra frakturer, inre skador och tvingas till sjukhusvård i nio dagar. För de som undrar bar cyklisten i fråga hjälm.

Och igen, cykling är inte farligt, det är farligare att inte cykla…

Annonser

2 reaktioner på ”lindrigt skadad

  1. Jag visste inte att polisens bedömningar fortfarande fanns med i skaderapporteringen. Det finns i alla fall lätt åtkomlig data med bara sjukvårdens bedömningar i rapporten ”Trafikskador 1998-2005 enligt patientstatistik” från VTI. Där framgår att cyklister som inte blev påkörda av motorfordon får kortaste vårdtiden. Jag har skrivit lite om det här:
    Cyklister får kortaste vårdtiden – Ecoprofile

    Det jag önskar är att kunna se medianvärdet och inte bara medelvärdet på vårdtiden. Jag tycker det verkar som att de flesta inlagda cyklister skrivs ut igen nästa dag, men några få patienter drar upp medelvärdet.

    Hur är det med trafikmålsanteckningen, den blir väl uppdaterad när sjukhuset gör sin egen bedömning?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s