Cyklist! Glöm inte hörselskydden!

Ställde för en tid sedan frågan om vi som gående och cyklande kan kräva tysta gång- och cykelbanor? Varför ska vi utsättas för ”passivt buller” om det nu finns ett sådan begrepp?

Ställde dessutom frågan till kommunens tekniska kontor, miljö- och hälsoavdelning med flera. Detta är svaret jag fick;

”Vi är medvetna om att buller kostar samhället mycket pengar. Just nu arbetar kommunen med ett åtgärdsprogram mot buller och där nämns denna problematik.
Titta gärna på samrådsförslaget som finns på följande länk:

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/nyheter/2013/tyck-till-om-atgardsprogr/index.xml

Det finns möjlighet att yttra sig över åtgärdsprogrammet fram till den 26 april.

Åtgärdsprogrammet grundar sig på en bullerkartläggning som kommunen genomförde under föregående år enligt ett EU direktiv.

För bullernivåer vid gång- och cykelvägar finns i dagsläget inga riktvärden att förhålla sig till vid planering. Dock arbetar kommunen för att kraftigt öka andelen resor med de prioriterade trafikslagen gång-, cykel och kollektivtrafik och minska andelen biltrafik.

För luftkvalitet så arbetar kommunen enligt ett framtaget åtgärdsprogram för PM10 (partiklar). På följande länk hittar du åtgärdsprogrammet: http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/luften/kvalitet/

Rapporter från kommunens luftmätningar hittar du här: http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/luften/rapporter/

När det gäller miljökvalitetsnormen för PM10 så har den klarats i Norrköping de senaste tre åren.

Om du har ytterligare frågor får du gärna träffa oss. I så fall får du återkomma.

Med vänliga hälsningar

Jenny Iversjö                   Veronica Cederlund
trafikplanerare                 miljö- och hälsoskyddsinspektör”

Tack för Ert svar. Jag vill till att börja med framhålla att Norrköpings kommun är bra på att föra en dialog och svara på frågor. Funderar dock på en sak i svaret; ”För bullernivåer vid gång- och cykelvägar finns i dagsläget inga riktvärden att förhålla sig till vid planering.”  OK, kanske bäst att ta på hörselskydden i framtiden? Att hoppas att bullernivåerna sjunker vid mer gång- och cykeltrafik, är ju å ena sidan självklart, å andra sidan får vi hoppas att buller inte avskräcker framtida fotgängare och cyklister…

Annonser

En reaktion på ”Cyklist! Glöm inte hörselskydden!

  1. Jag skulle tro att buller är en betydande faktor när det gäller hur oskyddade trafikanter väljer att röra sig. Jag väljer aktivt bort bullrande stråk numera. Särskilt när jag går. Jag har roligare saker för mig än att förstöra hörseln. Cyklar också ibland med öronproppar. Men ibland går det inte att undvika. Redan en genomfartsled med trafik i 40 km/h bullrar för mycket för min smak. Ibland tvingas man cykla helt oskyddat längs leder med 70 km/h som hastighetsbegränsning. Inte kul. Jag tycker detta borde komma upp på riksnivå och att tvingande bestämmelser omkring vilka ljudexponeringar som är okej utformas. Uppnår man inte det är det orsaken/källan som ansvarar för att lösa problemet. Jag tycker jag har rätt att röra mig utan att riskera att få hörselskador, precis på samma sätt som det är självklart att man ska kunna röra sig utan att bli nedslagen, våldtagen eller rånad.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s