Velonavia får mothugg

I dagens Lokaltidning får jag svar på mina inlägg i debatten om sänkta hastigheter i Norrköping av en Lars Hansson. Han vill mena att antalet bilar fördubblas(!!!) vid sänkta (halverade) hastigheter,  att avstånden mellan bilarna halveras, att köerna och bensinförbrukning ökar och att luften blir sämre.

Mest anmärkningsvärt är väl påståendet att antalet bilar fördubblas. Han passar även på att, likt många andra bilister, lufta åsikten om polisen okynnesmässigt är ute och fångar fartsyndare till våren.

Givetvis kommer ett svar att skickas in till Norrköpings tidningar från min sida. Ett svar som även publiceras här.

Annonser

4 reaktioner på ”Velonavia får mothugg

 1. Det är förvisso sant att bilar inte är optimerade för lägre hastigheter. Det handlar om att motorutvecklingen fokuserats på att skapa effektiva motorer mellan ca 50km/h och 90km/h. Detta fokus kan man lugnt förvänta sig skiftar i och med en allmän lägre bashastighet och en större förekomst av lägre hastighetsbegränsningar. Biltillverkarna vill ju leverera en bra produkt för användarens usecase. Alltså finns det inga skäl att tro att sänkt hastighet inte skulle leda till förbättring. Detta styrks av ett forskningsteam från Lund som föreslår 30km/h som ny tätortsbashastighet.

  En sänkt hastighet leder också mycket riktigt till högre kapacitet på vägarna. Då slipper vi plöja ner miljarder i dyra motorleder, breda esplanader och till sist enorma motorvägar som skapar stora barriärer i våra orter. Vi kan istället börja dimensionera ner biltrafiklösningarna och ändå behålla samma kapacitet på grund av ovan nämnd effekt. Lägre hastigheter skapar också en mer inbjudande miljö för cyklister och fotgängare. Dels upplevs större trygghet och dels så minskar bullret avsevärt. Detta leder till att fler låter bilen stå vilket leder till att vägarna räcker för ännu fler samt att buller och utsläpp minskar. Fler som cyklar leder också till ännu fler som cyklar då säkerheten för cyklister ökar med antalet som cyklar.

  En annan förväntad effekt av en sänkt tätortsbashastighet är att stadsplaneringen måste förhålla sig till detta. Det innebär den slutgiltiga döden för dogmen att närhet kan substitueras med framkomlighet, en falsk dogm som skapat utglesade, ineffektiva och otrivsamma städer. Långsamt kommer de fysiska strukturerna att förändras så att vi kan leva vår vardag utan att behöva åka långt i bil. Det kommer inte att handla om att avstå bilen utan att bilen kommer upplevas som helt överflödig, ungefär som få idag ser behovet av att äga en privat helikopter. Detta är också något som i praktiken redan håller på att hända. Trafikkontoret i Göteborg har exempelvis nyligen formulerat en strategi som helt tar avstånd från ovan nämnda dogm. Den är ute på remiss nu, läs den! (eller sammanfattningarna på YIMBY Göteborgs hemsida).

  Invändningarna mot en lägre hastighet saknar alltså grund. Det enda Trafikverket stödjer sin argumentation för 40 km/h på är att detta kommer stimulera bilresande mera (vilket ses som positivt av något märkligt skäl) samt att acceptansen för hastigheten är större, dvs laglösheten ska botas med legalisering och frikort från samhället. I övrigt är det ställt bortom rimlig tvivel att lägre hastighet renderar i säkrare trafik, mer hållbart resande, bättre framkomlighet, mindre buller, mindre utsläpp och bättre nyttjande av befintlig infrastruktur.

  Gilla

 2. Lars Hansson får gärna utveckla sitt påstående om att antalet bilar i trafiken fördubblas vid halverad hastighet för där är jag inte riktigt med på hur han tänker.

  En rimligare nollhypotes är väl att efterfrågan på transport längs med gällande vägsträcka är densamma före och efter sänkning. Det vill säga årsdygnstrafiken är opåverkad. Om ÅDT är konstant så kommer trafikdensiteten att fördubblas då flödeshastigheten halveras. Det blir alltså tätare mellan bilarna precis som han skriver. Men det är inte ekvivalent med att antalet bilar i trafiken fördubblas.

  Att utsläppen ökar då bashastigheten sänks avfärdade VTI för flera år sedan. Det stämmer att bilar i allmänhet är dåligt anpassade för 30 km/h. Men är inte det i grunden ett fordonstekniskt problem? Varför projiceras det per automatik på trafikplaneringen? Att skylta 50 km/h innebär ju inte heller att trafikflödet uppnår den hastigheten i praktiken, vilket både VTI och Lund-forskarna som Johannes Westlund refererar till bekräftar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s