Norrköping – Cykelstaden. En granskning.

Norrköping vill gärna kalla sig en cykelstad. Förutsättningarna finns; rimligt platt och avstånden är korta; från ytterområdena Klockartorpet, Åselstad, Lindö, Smedby är det inte mer än ca 5 km till centrum. Inte heller från Svärtinge, Ljunga, Jursla och Åby är avstånden oöverstigeliga; ca 10 km. Så de fysiska förutsättningarna finns. Det finns också en vilja hos tjänstemän och politiker, även om man i dagens tidnign kan läsa att sparkrav hotar snörörjningen på cykelbanorna i vinter. Däremot ser man dagligen som cyklist hur denna vilja och ambition inte alltid når ner i organisationen, att man inte ställer samma krav på exempelvis entreprenörer vad gäller cykelbaneunderhåll som man ställer vid vägunderhåll. Jag ska under de närmaste veckorna ge exempel på hur bristande, ogenomtänkt, inkonsekvent och i bland bara konstigt det är ute i verkligheten och hur detta skapar problem och irritation mellan trafikanter.

Skarphagsleden

Skarhagsleden mot Skarphagen C

En av de vanligaste irritationsmomenten mellan fotgängare och cyklister är att de ”inkräktar” på varandras utrymme. Cyklister cyklar i gångbanan eller på trottoarer och fotgängare går i cykelbanan.

Det här är cykel och gångbanan som går utmed Skarphagsleden från Albrektsvägen ut mot Skarphagen C. Ett stråk som mycket väl kan räknas som ett viktigt cykelstråk för daglig cykelpendling från de södra delarna av staden in mot centrum. Bilden är tagen i korsningen Idrottsgatan. Påbudsskylten visar att det är en uppdelad gång- och cykelbana där cyklister håller sig närmast vägen och fotgängare närmast gräset. En ganska bra lösning. Det hade dock underlättat om det förstärktes med en markering i asfalten.

Trångt!

Jag cyklar vidare uppför backen förbi Lidl mot Skarphagen och möter straxt denna busshållplats:

Nu står där en ensam resenär men det krävs inte mycket fantasi för att se hur trångt det kan bli där. Ja men det det finns inte plats för att göra en bättre lösning, kanske någon säger? Varför då inte ta lite av vägbanan till vänster? Varför inte flytta ut hållplatsen några meter och på så sätt göra både busshållplatsen och gång- och cykelbanan bättre? Dessutom kan det tillägas att det på intet sätt visas hur det är tänkt att gång- och cykelbanan ska användas för nyanlända bussåkare.

Bättre!

Att det går att gör bättre visar Norrköpings kommun om inte annat hundrafemtio meter senare: Här är det en bra busshållplats och dessutom har det nästan magiskt dykt upp markering i asfalten som visar på en separation av fotgängare och trafikanter. Det syns inte vem som ska vara var, men den vanligaste varianten med cyklisterna närmast vägen får man anta gäller här.

Vad gäller busshållplatsen så ger ”staketet” både bussåkare något att sitta/luta sig mot samtidigt som det förhindrar att personer som går av bussen hamnar mitt i cykelfältet.

In mot stan igen!

Jag fortsatte min cykeltur längs cykelbanan och hamnade sedan vid den ganska nya trafikplatsen vid Ektorp/Skarphagen. Den med den karuselliknande dubbel rondellen, där man om inte annat än av yrsel, riskerar konfronteras med bilar. Denna rondell är värd ett inlägg alldeles för sig självt så jag åter kommer till det.

Jag cyklar ett par varv i rondellen innan jag åter styr in mot centrum igen och den försvinnande/uppdykande linjen är även där på Ektorpssidan.

Varför är det det här viktigt? Jo dels för att det visar att man inte bryr sig om eller är lika snabb med att återställa eller markera gång- och cykelbanor som vägbanor. Om det sedan ligger hos tjänstemän eller enskilda entreprenörer vet jag inte. Dels för att inkonsekvensen gör att vare sig fotgängare eller cyklister vet hur eller var de ska vara och därmed riskerar vi både irritation och incidenter.

Det finns fler exempel som visar att Norrköping har en bit kvar till att kalla sig cykelstad på riktigt och att TrafikMAKTordningen består. Bilen först, vi andra kommer, just i andra hand…

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s