Cyklistopinionen växer

Det är med balandade känslor som jag  i lokaltidningen två dagar i sträck nu läser engagerade insändare om skicket och utformningen på stadens cykelbanor. Jag tycker det är trist att skicket och underhållet på stadens c/g-banor är så dåligt men gläds åt att det är fler som engagerar sig. Igår handlade det om den bristfälliga märkningen och inkonsekvensen den innebär på cykelbanorna, i det här fallet från Navested/Hageby in mot centrum. I samband med den efter längtade utbyggnaden av spårvägen till stadens östra delar byggdes dessutom en bred cykelbana. Det må så vara att man i höjd med Hageby centrum och Mirum Galleria tvingas byta sida utmed Hagebygatan, men förutom det är det i mångt och mycket en bra cykelbana. Den är målad med ”spärrlinje” mellan gående och cyklande. Dock inte i höjd med Ljura, där man under en sträcka på en ganska trång c/g-bana tvingas trängas. Visst det krävs en viss bredd för att en separering ska vara möjlig, men det hade varit lätt att i samband med denna nybyggnation göra c/g-banan en meter bredare. Sedan ska det tilläggas att den från samma tid byggda c/g-banan utmed Skarphagsleden över Söderleden är separerad utan att den för den skull är bredare. Det är inte konstigt att det uppstår irritation mellan fotgängare och cyklister där man klagar på att den ene är i den andres väg när det inte är konsekvent genomförd märkning.

I dagens tidningen är det så en insändare om trafiksituationen längs Kungsgatan vid Bergsbron och Skvallertorget. Jag håller till fullo med insändaren att dagens lösning är långt i från tillfredställande och i många fall dessutom farlig. Nu har vi ett kort gångfartsområde utanför Visualiseringscenter och sedan vad som utnyttjas som accelereringsträcka och sedan ett nytt gångfarstområde vi Skvallertorget. Bergsbron är smal, det finns inte obegränsat med plats, vad ska man göra? Mitt förslag är att man till att börja med separerar cykeltrafiken så att norrgående cyklar på sidan närmast Stadsmuseet och södergående cyklar på Campussidan. Men också att gångfartsområdet utökas till att även omfatta Bergsbron, att all nivåskillnader och trottoarkanter från Kvarngatan till Skvallertorget tas bort och hela området får stenbeläggning, att man tar utrymme från bilarna och ger till gående och cyklande och på alla sätt försöker minska genomfartstrafiken på Kungsgatan.

Området kring Bergsbron är en oerhört levande mänsklig plats med skolor, universitet, cafeer mm. En plats som kan tjäna som föredöma på hur en levande Norrköping kan bli. Att vi är flera som gör våra röster hörda är viktigt. Att vi ställer politiker och tjänstemän till svar när deras fagra löften utblir. Tillsammans gör vi Norrköping till en bättre plats

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s