Cykelvalåret 2014 – Fredrik Bergqvist (M) svarar på Velonavias frågor

Velonavia fortsätter redovisa kommunpolitikers svar. Nu Fredrik Bergqvist, moderat oppositionsråd i Norrköping.

Är cykeln och cykling en viktig fråga för Er?

Ja

Hur ser Ni på Norrköping som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

Allting är relativt. Det finns fortfarande mycket att göra, framförallt skapa ett cykelnät som håller ihop. Underlätta möjligheten att kombinera cykling och kollektivtrafik genom att ta med sykel på fordonen

De senaste fyra åren har Ni suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna anser Ni har försummats mest?

Att cykelnätet inte byggs ut i samma takt som staden byggs ut. Måste få ett nät som hänger ihop ex ute på Händelö. Vi har också föreslagit cykelboxar i centrala staden med det har inget hänt, det är inte bra.

Norrköping är trots allt en ganska liten stad där ca 70 % av invånarna har 3 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik? Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

Genom att göra det mer attraktivt att cykla. Skapa fler sammanhängande cykelbanor, som är ordentligt belysta och städas/snöröjs löpande. Varför finns ingen ordentlig cykelbana från Marby till Norrköping via Lindö? Gäller även att bygga ordentliga cykelparkeringar vid skolorna.

Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Norrköpings kommun som största arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Norrköpings kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

Det har införts tjänstecyklar i kommunen. Annars är jag tveksam till att kommunens personalpolitik ska styra arbetsresor, den enskilde har ett eget ansvar. Det är inte alltid lämpligt att cykla ur familjesituation om familjelogistiken också ska kunna lösas med barn som ska till träningar och liknande. De enskilda måste ha en egen möjlighet att påverka sina val ifall vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill Ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Till exempel den omdiskuterade vägen till Finspång men även norrut mot Simonstorp och Katrineholm. Hur ser ni på ett hyrcykelsystem, exempelvis i samarbete med Linköpings kommun och Östgötatrafiken? Att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig cykel exempelvis på tåg ses som en naturlighet på andra platser. Vad är Er åsikt i frågan vad gäller Norrköping och Östergötland?

Beträffande cykling till grannkommunerna så finns det rätt mycket övrigt att önska att cykla till Simonstorp känns rätt farligt utefter riksvägen med mycket tung trafik. Att kunna ta med cykel ombord på kollektivtrafiken borde vara en självklarhet. Anser också att hyrcykelsystem kan vara värda att titta på.

Förvisso en riksfråga, men hur ser Ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

Jag vill ha ett enkelt skattesystem och är principiellt emot olika typer av särlösningar.

Om Ni efter valet får förlängt förtroende/kommer till makten, hur vill Ni fortsätta utveckla Norrköping som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

Drömprojektet är väl en cykelslinga utefter hela Vikbolandet som även skulle kunna fungera som turistled.

Vill Ni tillägga något?

Kommunens parkeringsnorm revideras just nu och jag jobbar för att hitta ett system där man ersätter en del av bilnormen med en cykelnorm. Det är inte en helt enkel fråga men när det byggs ”fill in” hus i centrala staden så anser jag att det ibland kan vara motiverat att inte kräva bilparkeringar i huset. Men jag vill inte släppa normen helt och hållet. Har hellre bilarna ståendes i garage istället för ute på gator och torg i stadsmiljön.

 

Tidigare har Velonavia publicerat svar från;

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s