Trafikverket svarar

Ställde för en tid sedan frågan om Trafikverket i större grad ställer krav på till exempel medfinansiering när det gäller cykelvägar än bilvägar. Så här svarar Trafikverket;

Money, money

Cykelbanor längs statligt vägnät är i princip statligt ansvar. Men planeringsmässigt är vi flera parter. Trafikverket ansvarar endast för en liten del av planeringen längs det statliga vägnätet, det nationella stamvägnätet (Europavägar och några riksvägar) och det hanteras i Nationell plan. För den största delen av vägnätet, det regionala vägnätet, är det regionala planupprättare som sköter planeringen. Denna görs i samarbete/samråd med kommunerna. Det är längs det regionala vägnätet som behovet av att cykla är störst och där vi ser störst behov att nå ökad säker cykling genom utbyggnad av cykelbanor och cykelvägar. Detta görs ofta i samarbete med kommunerna för att kunna få sammanhängande cykelvägar även över väghållargränserna. I dessa sammanhang är medfinansiering vanligt, men vi kräver inte det från kommunerna. När det gäller drift- och underhållsfrågor ställer vi inte heller några krav och det varierar beroende på hur objektet har kommit till. För båda dessa frågor kan det vara ett sätt att komma framåt och få igenom åtgärder fortare, men det bygger på samarbete.

Ovanstående beskrivning av planeringsprocessen gäller även vägobjekt generellt. Arbetet sker på Trafikverkets regionkontor i samarbete med regionala planupprättare. Medfinansiering förekommer inom alla typer av objekt. Det går inte att svara på rak arm hur detta varierar mellan cykelobjekt och andra vägobjekt, och det varierar över landet hur fördelningen ser ut. På Trafikverkets hemsida under projekt beskrivs pågående projekt inom Trafikverket.

Med vänlig hälsning,

Viktor Laurell

Kundtjänsthandläggare
Telefon: 0771-921 921
Trafikverket
781 89 Borlänge
www.trafikverket.se

Jag minns ett samtal jag hade med den högsta politiske anvarige i Norrköping för bland annat cykelvägar ett par år sedan. Just denna formulering; ”kan det vara ett sätt att komma framåt och få igenom åtgärder fortare” var något som han berättade att Trafikverket lade fram vid diskussionen av en cykelväg längs en av riksvägarna i kommunen. Om det är utpressning får väl var och en bedöma…

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s