Nej NTF – cykling är inte farligt

NT 17 juli

Under förra veckan kunde vi i media läsa om hur 2013 varit ett rekordbra år för bilister ur ett olycksperspektiv medan alltfler gående och cyklister skadas. Detta enligt NTF (1). För Norrköpings del verkar det närmast vara ett katastrof år och vi hittas i botten av landets 290 kommuner på 280 plats(2). Det bör dock tilläggas att Norrköping förbättrat sin position med två platser från föregående år(3). Mycket på grund av den hastighetsöversyn som inleddes under 2013 (4). Vid halvårsskiftet 2013 hade färre trafikanter skadats än året innan. Tyvärr försämrades dock siffrorna innan året var slut och tre personer förolyckades i Norrköping under 2013. Tre för mycket!

Vi tar en stund och tittar lite bakom dessa siffror, ledda av NTF´s och medias rapportering är det väl lätt att tro att alla dessa trafikdödade är fotgängare och cyklister? Men så är inte fallet, i ett fall rör det sig om en lastbilschaufför som klämts under sitt fordon när det kört av vägen, i ett annat fall en äldre man som krockat med en husvägg och avlidit. Olyckan anses dessutom föregåtts av sjukdom. Enbart i det tredje fallet är en eventuell fotgängare inblandad då en person blir påkörd av en buss på motorvägen i höjd med Östra Eneby kyrka. Vad person gjorde på platsen eller hur hen kommit dit berättas inte. Tre trafikdödade i Norrköping under 2013. Tre tragiska dödsfall. Tre för mycket!

NT 19 juli

NTF´s Johan Lindström berättar för vidare media att de inte inte kunnat se något mönster bakom varför olika kommuners statistik ser så olika ut. Trafikplanerare i Norrköping menar däremot att faktorer som sjukhusens rutiner vid inrapportering och hur stor del av vägarna i olika kommuner som kommunen ansvarar för spelar in. För även om olycksstatistiken förbättras för bilister, enligt NTF, så står olyckor med en eller två bilar, för 67% av antalet olyckor i Norrköping mellan 2010 – 2013. Men vi kan nog alla vara överens om att olyckor, oavsett vem som är inblandad, är onödiga.

Så för att råda bot på detta förslår NTF flera åtgärder, några av dem bra, några av dem enligt mig med mer tveksam verkan;

”Fem konkreta saker kommunerna kan göra för att minska olyckorna

  • Öka hastighetsefterlevnaden genom fysiska åtgärder.
  • Justera hastighetsgränser, så att de är anpassade efter gatornas standard och känns logiska för bilisten.
  • Förstärka gatubelysning vid övergångsställen och andra gångpassager, eftersom en stor del av fotgängarolyckorna sker i mörker. Verka för ökad reflexanvändning.
  • Skapa säkra gång-, cykel- och mopedpassager.
  • Arbeta för ökad förståelse för hastighetens betydelse bland alla trafikantgrupper samt öka användningen av cykel- och mopedhjälm.”

Att hastighetsefterlevnaden ökas bland trafikanter håller jag till fullo med om. Att refuger, vägbulor och andra hastighetsbegränsade redskap behövs likaså,  hur tragiskt det en må vara att så är fallet, att trafikanter med sådan lätthet bryter det förtroende de givits av samhället. Att vi sedan ska justera hastighetsgränser så att de anpassas efter gatornas standard, verkar i min värld vara helt galet. Måste vi bygga smala och krokiga vägar för att inte bilister ska se det som motorvägar? Kanske ligger NTFs förslag att finna i organisationens bakgrund som framväxt ur den tidiga bilismens barndom? Bättre belysning vid bland annat övergångsställen är givetvis också det att önska. Ser dock med viss tvekan på reflexkampanjer. Förbättrad infrastruktur bör inte enbart omfatta gång-, cykel- och mopedpassager utan givetvis hela gång- och cykelbanenätet. Ökad förståelse för hastighetens betydelse är oerhört viktigt, med ökad hastighet följer ett ökat ansvar! Vad Velonavia tycker om kampanjer för cykelhjälmar är val inte någon nyhet?

Sedan frågar jag mig varför NTF fortsätter med det väldigt konstiga begreppet ”oskyddade trafikanter”? Så enda sättet att skydda sig är att åka motorfordon? Så att gå och cykla är farligt? Varför lever då cyklister längre än bilister? Varför har de färre sjukdagar?(6) Cykling är inte farligt. Vare sig för sina cyklister eller sin omgivning. Det enda som är farligt är att om och om igen låta påskina risker, starkt överdrivna, och på så sätt riskera att färre cyklar, att färre vill satsa på cykling, för vem lägger ekonomiska resurser på något farligt? Tvärtom borde fördelarna, som visats överväga riskerna med mellan 13 till 415 gånger(7), pushas för hårdare. Fördelar för personlig hälsa och ekonomi, för miljö, för statskassan…

Tyvärr kan jag, avslutningsvis, inte undgå att nämna det tragiska faktum att det under 2014 inträffat en trafikolycka mellan cyklist och förare av motorfordon; denna gång, som så ofta en lastbil, som ledde till att en cyklist förolyckades(5). En olycka där en utredning om vållande till annans död har inletts och där ingen cykelhjälm knappast kunnat förändra något(. pdf 8)

1. http://ntf.se/Tidning/default.asp?RecID=81208
2. http://nt.se/nyheter/norrkoping/fler-skadade-fotgangare-och-cyklister-i-trafiken-9987390.aspx
3. http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=6449157
4. http://velonavia.outsideonline.se/2013/07/16/norrkoping-sakta-pa-ratt-vag/
5 . http://nt.se/nyheter/norrkoping/55-arig-kvinna-pakord-av-langtradare-avled-9749259.aspx
6. http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel#S.C3.A4kerhet_och_h.C3.A4lsa_vid_cykling
7. http://www.cyclehelmets.org/1015.html
8 http://cyclehelmets.org/papers/c2023.pdf
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s