Cykelvalåret 2014. Bengt Cete (MP) svarar på Velonavias frågor

Foto: (c) NT

Men en månad kvar till valet så svarar Bengt Cete (MP) på Velonavias frågor inför kommunvalet i Norrköping

Är cykeln och cykling en viktig fråga för Er?

– Cykling är en viktig fråga för MP, Vi har under mandatperioden medverkat till att öka anslagen för byggande av G/C-vägar och dessa har också högsta prioritet vad gäller snöröjning och halkbekämpning.

Hur ser Ni på Norrköping som cykelstad? Lever kommunen upp till epitetet?

– Jag vet inte om det finns någon definition på begreppet ”cykelstad”. Norrköping blir en bättre cykelstad för varje år som går, men det tar tid att omvandla en gammal stenstad till en modern trafikstad.

De senaste fyra åren har Ni regerat/suttit i opposition. Vilken av de cykelrelaterade frågorna är Ni mest nöjda med/anser Ni har försummats mest?

– Vi har som sagt kraftigt ökad anslagen för byggandet av G/C-vägar, vi ligger nu på 10 mnkr/år, men vi behöver bli bättre på att drifta och underhålla dem.

Norrköping är trots allt en ganska liten stad där ca 70% av invånarna har 3 km eller mindre till skola och arbete. På vilket sätt vill Ni få fler att välja bort bilen till förmån för cykel och kollektivtrafik?

– Säkra och snabba cykelvägar, turtät kollektivtrafik när den behövs som mest. Signalprioritering för kollektivtrafik. Enkla taxesystem, rimliga taxor – på sikt nolltaxa. Spårväg är mer attraktivt än buss och bör därför byggas ut på linjer med högt resande. Nästa etapp bör bli till Vilbergen/Vrinnevisjukhuset.

Att barn som går och cyklar till skolan presterar bättre än barn som åker bil är ett känt faktum. Detta till trots är trenden att allt fler skjutsas till skolan. Landets, och stadens rektorer, ser just bilskjutsande föräldrar som ett stort säkerhetsproblem utanför våra skolor. Bekvämlighet, tidspress och säkerhet anges ofta som anledning. Vilket ansvar har kommunen för att upplysa föräldrar om detta? Vad kan göras för att få fler barn och ungdomar som går och cyklar till skolan?

– Barn under tolv år bör inte cykla i trafiken därför behövs säkra cykelvägar från bostadsområden till skolor. Vid skolorna behövs säkra och väderskyddade cykelparkeringar. Biltrafik vid skolor måste separeras från cykeltrafik. Kommunen har ett ansvar för att informera föräldrar om trafiksäkerhet vid skolor.

Även arbetsgivare har mycket att vinna på att de anställda cyklar. Cyklande arbetstagare har lägre sjukfrånvaro och gör färre misstag än de som åkt bil. Hur kan Norrköpings kommun som största arbetsgivare påverka de anställda att välja bort bilen vid resor till arbetet? Ska Norrköpings kommun verka för, där det är tillämpligt, att anställda distansarbetar? Hur ska kommunen minska bilåkande i tjänsten?

– Norrköpings kommun verkar för att öka cyklandet i hela befolkningen och kampanjar speciellt mot den egna personalen.Distansarbete kan vara ett komplement tiill arbete på arbetsplatsen, men kan aldrig bli normalitet. Kommunens policy för tjänsteresor framhåller att kollektivtrafiklösningar alltid ska vara förstahandsvalet för tjänsteresor.

Om vi lyfter frågan till en regional nivå, hur vill Ni se att cyklingen utvecklas? Det kan gälla cykelvägar mellan städer och kommuner. Till exempel den omdiskuterade vägen till Finspång men även norrut mot Simonstorp och Katrineholm. Hur ser ni på ett hyrcykelsystem, exempelvis i samarbete med Linköpings kommun och Östgötatrafiken? Att man under resor inom regionen på ett enkelt sätt kan ta med sig cykel exempelvis på tåg ses som en naturlighet på andra platser. Vad är Er åsikt i frågan vad gäller Norrköping och Östergötland?

– För att underlätta kombinationsresor mellan pendeltåg och cykel bör Östgötatrafiken tillåta att cyklar tas ombord på tågen. Vid byggande av cykelbanor måste de mest trafikerade stråken byggas först och då kommer cykelbanor till fjärran liggande tätorter långt ned på listan. Däremot är det fel av trafikverket att inte ens lämna en vägren kvar vid byggande av trefältsvägar.

– Det finns ett hyrcykelföretag som är intresserat av att etablera sig i Norrköping och Linköping, men Linköping är tyvärr väldigt långsamt i denna hantering. Vi ser fram emot att förhandlingarna går i lås i båda kommunerna.

Förvisso en riksfråga, men hur ser Ni på en skattesubvention liknande bruttolöneavdraget för datorer, men denna gång för cykelinköp? Storbritannien har länge haft ett framgångsrikt sådant?

– Jag vet inte om frågan har diskuterats inom MP. Min personliga åsikt är att skattesubventioner kan användas under en begränsad tid för att introducera en ny teknik på en marknad som ännu inte är mogen.

Om Ni efter valet får förlängt förtroende/kommer till makten, hur vill Ni fortsätta utveckla Norrköping som cykelstad? Finns det ett drömprojekt?

– Vi har en cykelplan och jag ser fram att förverkliga den. Jag skulle välkomna fler väderskyddade och säkra cykelparkeringar och gärna ett par cykelhuvudleder i väl trafikerade stråk där cyklister alltid har företräde. Fler tryckluftspumpar på strategiska platser vore också bra.

– Vi ser just ny över kommunens parkeringsnorm (för bilar) och kommer nog att minska kraven på antalet p-platser/lägenhet och överväger att istället kräva att visst antal cykelparkeringsplatser/lägenhet.

Vill Ni tillägga något?

– Att cykla är roligt, men ändå inte förbjudet!

Velonavia tackar Bengt och önskar lycka till i valet. Vill du läsa vad andra partier svarat? Svaren hittar du här!

 

Annonser

En reaktion på ”Cykelvalåret 2014. Bengt Cete (MP) svarar på Velonavias frågor

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s